Các Điểm du lịch

Mắc kẹt trên núi vì bị Google Maps chỉ vào con đường không tồn tại

Đây không phải lần đầu có người bị Google Maps dẫn vào đường này. Một người leo núi đã được giải cứu khỏi rìa vách �... Read more.